Umístění sudu

Promyslete si zodpovědně konečné umístění Vašeho koupacího sudu. Zvolte místo, které vyhovuje Vašim představám. Zvažte, jak důležité je pro Vás, aby Váš koupací sud svojí přítomností na Vašem pozemku zaujal Vaši pozornost, nebo aby raději splynul s okolím. Posuďte, jaký výhled do okolí budete mít vy a jaký bude mít okolí na Vás během Vaší koupele.

Několik praktických rad

 • Spaliny vycházející z kouřovodu by neměly obtěžovat Vaše okolí.
 • Koupací sud umístěný pod přesahem střechy může být ohrožen spadem sněhu, nebo nečistot.
 • Provoz sudu z hlediska vzdálenosti zdroje vody a možnost pohodlného vypuštění použité vody.
 • Umístění sprchy v blízkosti koupacího sudu je praktické.
 • V zimních měsících oceníte umístění koupacího sudu v blízkosti domu.
 • Umístění za větrem lze také doporučit. Zajistí Vám zároveň určité soukromí.
 • Promyšlené umístění zvýší využitelnost.

Stabilní podklad je důležitý, protože celková hmotnost vodou naplněného koupacího sudu se blíží ke 3 tunám. (Koupací sud 200)

Podklad

 • Lze doporučit použití betonové dlažby položené na štěrkové základně.
 • Doporučená velikost podkladové plochy min. 4 x 4 m pro pohodlnou obslužnost koupacího sudu (přikládání dřeva, čištění a zaplachtování).
 • Podkladová plocha musí být ve všech směrech vodorovná.
 • Odvod vody z Koupacího sudu může být zajištěn hadicovým nebo trubkovým systémem. Například do kanalizace, jímky dešťové vody.

Věnujte pozornost

Pod koupacím sudem musí být zachována konstrukční odvětrávací mezera pro zajištění proudění vzduchu pode dnem koupacího sudu. Tvoří jí podkladové hranoly (pevná součást Koupacího sudu).

Koupací sud nesmí být jakýmkoli způsobem zapuštěn do země, ani částečně. V případě umístění koupacího sudu do svahu, musí být zpevněná plocha o takové velikosti, aby břeh svahu byl v minimální vzdálenosti 1 m od stěny koupacího sudu, a bylo zachováno aktivní proudění vzduchu kolem koupacího sudu.

Upozornění: konstrukce koupacího sudu je pevná a samonosná s podmínkou umístění na pevný a staticky jistý podklad. Jakékoli sesedání, nebo naklánění plochy podkladu z vodorovné pozice je pro statickou pevnost a únosnost koupacího sudu nebo jeho částí nepřípustné. Plocha pod Koupacím sudem musí být ve vodorovné rovině dle normy ČSN EN 74 4505. Odchylka od vodorovné roviny nesmí být větší než 6 mm, měřeno ve všech směrech.

Ke stažení

Zásady ochrany osobních údajů (PDF, 45 kB)