Vývoj koupacího sudu

zpět

Vývoj

Od roku 2004 se zabýváme vývojem a výrobou koupacích sudů. Seriózní vývoj s využitím moderních postupů a zkušebních metodik vnímáme jako nezbytný pevný základ pro výrobu.

Pravidelně přinášíme novinky, které náš výrobek, koupací sud dále zlepšují a jeho používání a obsluhu činí příjemnější.

Při konstrukci koupacích sudů směřujeme k maximální unifikaci. To znamená, že výrobní řady KS 160N, KS 180N a KS 200N jsou ve svém základu shodné a je možné kombinovat jejich výbavy, dle individuálního přání zákazníka.

Konstrukční práce, výkresová dokumentace

Nápady dostávají konkrétní tvar, rozměr a podobu.

Konstrukční práce, 3D vizualizace

Ověření rozměrové funkce sestav

Výroba prototypu

Kontrola správnosti konstrukce

Ověřovací zkoušky, vyhodnocení

Celý koupací sud, nebo jednotlivé části jsou zkoušeny z hlediska funkčnosti a životnosti. Když tvrdíme, že nabízíme kamna s vyšší účinností, 4vrstvé dno, termoizolační kryt, nebo jinou výbavu, máme to podložené výsledky zkoušek.

  • Známe celkové ztráty tepla vysáláním.
  • Víme, jak velikost teplosměnné plochy kamen ovlivní teploty spalin a spotřebu palivového dřeva.
  • Speciální skladba dna má své významné opodstatnění, máme to ověřené.
  • Při vývoji plovoucího izolačního krytu se termografické měření stalo nezbytnou součástí procesu.

Při konstrukci tělesa koupacího sudu jsme si byli vědomi důležitosti stanovit co možná nejpříznivější hodnotu teplotního útlumu a fázového posunu v závislosti na rychlosti ohřevu vody v koupacím sudu, respektive jejímu chladnutí.

Jedná se o difuzně otevřenou konstrukci stěny a dna, kde parozábranu tvoří vodotěsný vnitřní plášť koupacího sudu. Výpočty stanovené hodnoty prostupu tepla (U) [W/m²K] jsme ověřili měření. Díky poloze a provedení tepelné izolace se obvodové konstrukční (nikoliv obkladové) hranoly nacházejí ve stálých tepelně - vlhkostních podmínkách. To zajišťuje vysokou životnost celé konstrukce. Dále bylo nutné ověřit, jaký vliv má prostup tepla z "ohřátého" prostoru pod vodou do "chladné" části nerezového vnitřního pláště nad vodní hladinou. Jedná se o velmi důležitou hodnotu, která přímo přispívá k dobrému pocitu tepelné pohody koupajících v oblasti ramen a zad. Potřebovali jsme využít tepelné vodivosti plechu a přitom zbytečně nezvyšovat tepelné ztráty vysáláním do okolního prostoru. Je to jeden z parametrů, který měl vliv na tloušťku použitého plechu tvořícího vnitřní plášť koupacího sudu. Ve výsledku se jedná o zanedbatelnou hodnotu ve vztahu např. k vodní hladině:

  • plocha vnitřního pláště nad hladinou je cca 0,4–0,8 m² (v závislosti na výšce hladiny vody) 
  • plocha vodní hladiny je 2,5 m²/KS 180N a 3,1m²/KS 200N

Tento rozdíl je ve skutečnosti ještě větší s ohledem na fakt, že přes hladinu uteče mnohem více tepla, než přes stěnu. Abychom mohli i nadále zlepšovat oblast vývoje, resp. koupací sud, provádíme diagnostiku termografickou kamerou. Tato měření jsou náročná a vyžadují speciální zařízení - termografickou kameru s příslušenstvím.

Životnost sudu

Pro ověření funkčnosti a životnosti koupacích sudů a jejich komponentů máme nastavená přísná měřítka, podobná metodice vyspělého zkušebnictví v automobilovém průmyslu. Několik koupacích sudů máme umístěných v náročných klimatických a provozních podmínkách ubytovacích a relaxačních komplexů. Tam zkoušíme chystané novinky a získáváme zpětnou vazbu, která reflektuje poznatky z pravidelného provozu koupacích sudů (obsluha, pohodlí, údržba a  životnost).

Výroba

Finální výrobek připravený pro zákazníka

Ke stažení

Zásady ochrany osobních údajů (PDF, 45 kB)