Ohřev vody v koupacím sudu

zpět

Vodu v koupacím sudu ohřívají nerezová kamna na dřevo umístěná ve vodě. Nabízíme dva typy kamen podle výkonu. Topí se suchým kusovým dřevem, nebo dřevěnými briketami.

Důvody, proč dáváme přednost nerezovým kamnům umístěným přímo v koupacím sudu

  • Teplosměnná plocha – stěna pláště kamen umožňující prostup tepla uvolněného spalováním v kamnech do vody. Parametry teplosměnné plochy mají významný vliv na celkovou účinnost kamen. U kamen ponořených ve vodě jsou ztráty tepla vysáláním do okolního prostředí minimální.
  • Topeniště - topeniště pro spalování dřeva má mít určité parametry, aby mohlo dojít ke správnému zahoření paliva.
  • Dohořívací prostor – tvar, objem a dosažená teplota potřebná pro správné dohoření plynů.
  • Účinné vychlazení spalin – obsahujících složky, které ještě dokážeme využít (teplo), a které využít nedokážeme (splodiny hoření). U kamen s vyšší účinností jsme do části kouřovodu, kde je teplota a rychlost spalin nejvyšší úmístili systém, který plyny vychladí. Tím zvýší účinnost přenosu tepelné energie ze spalin do vody.
  • Velká násypka – objem a tvar násypky je důležitý. Konstrukce násypky umožňuje předehřev sekundárního vzduchu. V násypce s dostatečným objemem dochází k postupnému zahřátí dřeva před jeho vstupem do topeniště. To vše má zásadní vliv na účinnost a čistotu hoření.
  • Odhořívací spalování – naše kamna mají vyspělou konstrukci. Při spalování paliva spaliny neprochází přes vrstvu dřeva. Spalovací vzduch je předehříván a přiváděn přímo do topeniště.
       To znamená:  - ekonomie - vyšší účinnost spalování, menší spotřeba paliva    
- šetří Váš čas - příprava paliva, četnost přikládání 
- ekologie - podstatně nižší emise
- méně spáleného paliva

          
Obyčejné tzv. prohořívací spalování, kde dochází ke spalování paliva v celém topeništi a přikládacím prostoru a k nahoření většiny paliva, není optimální. Tento zastaralý neefektivní systém naše firma nepoužívá.

  • Nehrozí poškození kamen vlivem mrazu – není potřeba vypouštět vodu v minusových teplotách. Nehrozí riziko poškození kamen zamrznutím vody. Režim zimního provozu koupacího sudu je popsán v návodu k obsluze.
  • Hygienická bezpečnost – konstrukce našich kamen zcela vylučuje riziko, že se po ukončení topení zastaví cirkulace vody skrz dvojí opláštění kamen (případ kamen umístěných vně koupacího sudu), kdy vzniknou optimální podmínky (teplota, organické látky) pro enormní nárůst bakterií s následnou nebezpečnou bakteriální kontaminací vody.
  • To jsou pádné důvody, proč naše firma dává přednost výrobně dražším, ale účinnějším a především bezpečnějším kamnům umístěným uvnitř koupacího sudu.
Zvětšit náhled
Koupací sud 180 Nerez - palisander
Zvětšit náhled
Koupací sud 180 Nerez - kaštan
Zvětšit náhled
Koupací sud 160 Nerez - ořech
Zvětšit náhled
Koupací sud 200 Nerez - mahagon
Zvětšit náhled
Koupací sud 180 Nerez - kaštan
Zvětšit náhled
Koupací sud 180 Nerez - kaštan
Zvětšit náhled
Koupací sud 180 Nerez - kaštan
Zvětšit náhled
Koupací sud 180 Nerez - přírodní
Zvětšit náhled
Koupací sud 160 Nerez - ořech

Ke stažení

Zásady ochrany osobních údajů (PDF, 45 kB)