Všeobecné dodací a obchodní podmínky

  1. Objednávky posílejte písemně poštou, webovým formulářem nebo e-mailem, nebo telefonicky.
  2. Na základě objednávky vystavíme cenovou nabídku a kupní smlouvu, kterou Vám zašleme k potvrzení.
  3. Zálohová platba 30% z celkové částky. Doplatek celkové částky v hotovosti při předání nebo platba převodem na účet 1 týden před dodáním.
  4. V případě prodlení platby bude účtována smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
  5. Vlastnická práva ke zboží přechází na kupujícího v den uhrazení ceny zboží.

 

kompletní znění zde

kompletní znění Zásady ochrany osobních údajů