Fakta o sudu

CO JE KOUPACÍ SUD?

Koupací sud je nádrž válcového tvaru, naplněná vodou, určená k relaxaci.

Sestává z nosného dřevěnného korpusu, tepelně izolační vrstvy, vnitřního pláště, kamen na dřevo umístěných ve vodě a laviček na sezení.

Koupací sudy je dále možno vybavit bohatým příslušenstvím podle přání zákazníka. Ceník

Jak je zajištěn ohřev vody v koupacím sudu?

Vodu v koupacím sudu ohřívají nerezová kamna na dřevo umístěná ve vodě. Topí se suchým kusovým dřevem.

Jak dlouho trvá, než dosáhneme požadované teploty ke koupání?

Záleží na výchozí teplotě vody v koupacím sudu, objemu vody a jakosti dřeva. Zkušenost je taková, že při počáteční teplotě 18°C se potřebný čas pro dosažení teploty pohybuje okolo 2,5 hodin. V zimním období, při roztápění za stavu, kdy hladinu vody v koupacím sudu pokrývá třeba i několikacentimetrová vrstva ledu, je potřeba počítat s dvojnásobným časem pro dosažení požadované teploty. Každopádně vždy postačí několik náručí dobře vyschlého kusového dřeva.

Jakou velikost koupacího sudu zvolit?

Koupací sudy jsou vyráběny ve třech velikostech. Koupací sud 180 NEREZ, Koupací sud 200 NEREZ a od roku 2016 také Koupací sud 160 NEREZ.

Při výběru velikosti koupacího sudu je důležité odpovědět si na otázky:

Kolik se Vás bude v koupacím sudu nejčastěji koupat?  Zda budete koupací    sud využívat soukromě nebo komerčně? Typy koupacích sudů

Co znamená koupání v koupacím sudu?

Koupání venku po celý rok. V zimě, kdy je teplota pod bodem mrazu, v létě příjemné osvěžení. Ve dne, i v noci pod hvězdnou oblohou.

V roce 2008 jsme představili novinku – Koupací sud NEREZ 

 • Koupací sud NEREZ je nově navržen s ohledem na použití ušlechtilých materiálů a zisk mimořádných užitných vlastností pro uživatele.

Co to znamená?

 • Vnější a vnitřní plochy dřevěnných partií koupacího sudu jsou chráněny nátěry a biocidními přípravky.
 • Dno je opatřeno speciálním napouštěcím přípravkem a podkladové hranoly jsou tlakově impregnovány pro zajištění dlouhé životnosti.
 • Třívrstvé složení obvodové konstrukce a dna koupacího sudu pro maximální hygienickou bezpečnost, snadnou údržbu, dlouhou životnost a menší tepelné ztráty.
 • Povrch vnitřní stěny koupacího sudu je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli.
 • Povrch dna koupacího sudu je zhotoven ze speciální 3-vrstvé těžké folie s mikrobakteriální ochranou a povrchem zabraňujícím usazení řasy.
 • Konstrukční sjednocení a unifikace všech typů koupacích sudů nerez s možností kombinace různých výbav podle individuálního přání zákazníka.

V čem jsou KOUPACÍ SUDY NEREZ lepší?

 • Splňují vysoké hygienické nároky díky použití ušlechtilých materiálů na vnitřní povrchy.
 • Možnost ponechání Koupacího sudu bez vody, aniž by hrozilo jeho sesychání a následná netěsnost.
 • Menší spotřeba chemické ochrany vody, vzhledem k minimální poréznosti použitých materiálů a tím také menší šance pro tvoření řas a bakterií.
 • Nižší spotřeba elektrické energie při filtrování.
 • Různá barevná provedení dle přání zákazníka.
 • Vhodný také do moderní bytové zástavby a zahradní architektury.
 • Nesrovnatelně vyšší životnost. Všechny dřevěnné komponenty koupacího sudu jsou před montáží ošetřeny biocidními přípravky a nátěrem. Obvodové hranoly a lem jsou ošetřeny na styčných plochách, které po smontování zůstanou nepřístupné, bez možnosti ošetření.

KONSTRUKCE - ŽIVOTNOST

Zcela nové pojetí konstrukce koupacího sudu. Od samotného začátku navrhování nové konstrukce jsme vycházeli z příslušných definic tříd ohrožení dřeva biologickým napadením. Jedná se o normu EN 350-2, která definuje pět tříd ohrožení, jež preferují rozdílné expozice, kterým může být dřevo v konstrukci vystaveno. Dále jsme se řídili definicemi normy DIN 68 800 část 3. Vhodným návrhem použití dřeva při konstrukci koupacího sudu nerez jsme dosáhli  na expoziční třídu 2. resp. 3. podle uvedených norem. Toto společně s vhodně zvoleným ošetřením biocidními a nátěrovými přípravky s doporučením o správné údržbě, znamenalo převratný posun v životnosti koupacích sudů.

Pro srovnání, koupací sudy dřevěnné, jsou podle citovaných norem EN 350-2 a DIN 68 800 část 3 řazeny do třídy ohrožení 4. resp. 5. Riziko biotického znehodnocení dřeva je v přímém vztahu se zvyšující se třídou ohrožení dřeva (1. nejnižší a 5. nejvyšší).  Dřevo vystavené stálému kontaktu s vodou (třída ohrožení 4. a 5.) je pro konstrukci v těchto náročných podmínkách nevhodné.

Důsledkem je brzká degradace dřevěnných částí a následná ztráta funkčnosti koupacího sudu vlivem:

 • Slunečního a UV záření. Ultrafialové paprsky, které jsou složkou slunečního světla, fotochemicky přeměňují v povrchové vrstvě do hloubky asi 2 mm důležitou složku dřeva - lignin na vodorozpustné látky. Tento proces je často spjatý s rozvojem dřevozbarvujících hub, plísní i dřevokazných hub.
 • Napadení dřevokaznými houbami. Dřevokazné houby jsou nejčastějšími škůdci dřeva. Jejich spóry jsou všudypřítomné. Rostou při optimální vlhkosti na dřevě coby organickém materiálu a svými hyfami ho prorůstají. Houby vylučují vodorozpustné enzymy, které katalyzují rozklad dřeva.
 • Plísní. Plíšně rostou na povrchu dřeva s vlhkým povrchem při zvýšených teplotách 27° - 37°C a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Některé plísně však vegetují i při 0°C.

Z výše uvedeného je patrné, že krom rizika ze špatné investice, ač na první pohled "výhodné" nízkou cenou, může být během krátké doby nefunkční, netěsná a zdraví škodlivá troska. Vznik a zánik koupacího sudu

Tepelně upravená dřeva s různým obchodním označením mají bezesporu své dobré vlastnosti, avšak zase je potřeba porovnávat podle platných mezinárodních norem  a definic (EN 350-2, DIN 68 800 část 3). Z toho pohledu vyplývá, že tepelně upravené dřevo rozhodně nezíská převratně výhodné vlastnosti pro použití v konstrukci ve stálém styku s vodou (třída ohrožení 4. a 5.) Tato technologie je prostředek, jak zlepšit méně ušlechtilá dřeva, jako např. borovice, smrk pro konstrukční účely. Pro použití ve třídách ohrožení 1. - 3., je toto zlepšení významné.

Pro výrobu dřevěných koupacích sudů jsme zkoušeli množství druhů dřeva, jako smrk, borovice, dub, červený cedr, také tepelně upravená dřeva (Thermowood). Některé vykazují lepší odolnost proti vysychání a následné netěsnosti, lepší odolnost proti některým druhům dřevokazných hub a napadení, avšak všechny vykazují jednu společnou negativní vlastnost. Tou je těžko udržitelná hygienická bezpečnost. 

HYGIENA

Další nedobrou vlastností dřeva při jeho použití ve vodě je jeho organická hmota. Organický povrch vnitřních stěn, laviček, ochranného roštu kamen a dna koupacího sudu představuje plochu cca 13m2 (u koupacího sudu průměr 200cm). Tato organická plocha je porézní, degraduje vlivem působení UV záření, dobře se na ní usazují a vyživují bakterie, řasy, dřevokazné houby a plísně. Když budeme, pro jednoduchost, uvažovat porezitu dřeva a schopnost přijímat cizorodé látky pouze 1 mm do hloubky, zjistíme, že při ploše vnitřních povrchů 13m2 se vytvoří cca 13 l biologicky kontaminované vody, nad kterou nemáme žádnou šanci konttoly. Při zahřátí na teplotu kolem 38°C, se bakterie množí velmi rychle ...
Z výše uvedeného, vyplývá, že zdravotní riziko při sebemenším podcenění údržby a hygieny dřevěnného koupacího sudu, je velké. Ne nadarmo byly již dávno zakázány dřevěnné kádě pro použití v lázeňství.

Pro naši firmu je to další pádný důvod ke konstatování, že vývojově je použití dřeva, jako materiálu pro povrch v koupacích sudech slepá ulička, kde již nemá dále smysl přešlapovat na místě.

Upozornění:

Případné zájemce, kteří chtějí koupací sud pořídit pro komerční využití upozorňujeme, že tento provoz je regulován v České Republice Vyhláškou č. 238 ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (Sbírka zákonů č. 238/2011) a v jiných zemích může být provoz podmíněn místními předpisy. Povinnost řídit se případnými nařízeními, které se vztahují k provozu koupacích sudů je na straně zákazníka. 

NETĚSNOST - ÚNIK VODY

Požadavek záruky těsnosti je na místě. Nejde o to, že vlivem netěsnosti sudu ztrácíme určitý objem vody za určitý čas. Problém je mnohem vážnější. V místě netěsnosti - často mezi jednotlivými hranoly, nebo ve spoji hranolů a dna, ale i na jiných místech, dochází velice rychle k degradaci dřeva. Následkem je napadení dřevokaznými houbami a brzká a nevratná ztráta funkčnosti celého sudu.

Nový sud by se měl "zatáhnout" cca do 48 hodin od napuštění. Potom už by neměl kapat, ale ani prosakovat. Pokud se tak děje, je to podle našeho názoru důvod k reklamaci výrobku.

Tato zkušenost naší firmu vedla k rozhodnutí neprodávat sudy v rozloženém stavu, jako lacinou stavebnici. Nemohli jsme zaručit konečnou správnou funkci sudu. Nechtěli jsme se zákazníkem vést nekonečně trapné pře, typu, že si ten sud špatně smontoval, nebo, že se jedná o přirozenou vlastnost dřeva, že to je normální a hledat další ponižující důvody, proč vadu neuznat.

Filtrace

Koupání bez chemie? Radši ne...

Nemůžeme Vám to přímo doporučit, ale jde to i bez filtrace a chemie.

Avšak voda by se měla před každým koupáním vyměnit, bez ohledu na počet koupajících, nebo interval koupání. Jestli jste pečliví při čištění Vašeho koupacího sudu a před každým koupáním napustíte čistou vodu, můžete si být relativně jisti, že Vám ani ostatním koupajícím, bakterie a řasy nezpůsobí potíže.

Chemické přípravky především zamezují tvorbu bakterií a růst řas. Jiné přípravky se starají o průzračnost vody. Na trhu je nepřeberné množství těchto přípravků. Důležité je, nikdy nekombinovat chemii od různých výrobců. Při použití filtrace a chemie, můžete teoreticky ponechat ošetřovanou vodu nekonečně dlouho. V praxi to však nedoporučujeme, protože řádné vyčištění koupacího sudu je občas nezbytné a podmíněné vypuštěním vody. Doporučujeme 6 – 8 týdnů, jako interval pro vyčištění koupacího sudu.


Filtrace: použití jen chemických přípravků bez filtrace je z hlediska prodloužení intervalu pro výměnu vody malý přínos, který spočívá ve větší bezpečnosti (bakterie/zdraví). Pro optimální využití působení chemických přípravků doporučujeme použití filtrace.


Bakterie se při teplotě vody nad 18°C vyvíjejí rychleji, než ve studené vodě a časem pro nás koupající mohou znamenat velké nebezpečí, a proto se musí chemicky ničit.


Řasy v chladné i teplé vodě se řasám daří. Ještě před tím, než je uvidíme v nám známé zelené formě, projeví se zpočátku, jako slizký, smekavý povrch, usazený na vnitřních plochách Vašeho koupacího sudu. Řasy mohou pro koupající znamenat zdravotní rizika a vyžadují chemické ošetření.

Který typ chemie zvolit?

Pro použití v koupacím sudu lze doporučit speciální chemický přípravek pro whirpooly a teploty nad 25°C. Je důležité se řídit pokyny výrobce daného chemického přípravku, pravidelně měřit a regulovat pH vody a nezapomínat na přípravek potlačující růst řas.

Koupání bez použití chemických přísad:

Jen v případech, kde není možnost připojení na elektrický proud, za předpokladu, že budete vodu v koupacím sudu měnit před každým koupáním. Je to riziko, které nedoporučujeme. Již při 18 – 20°C se bakterie a řasy vyvíjejí velmi rychle. To znamená, že dlouhá koupel s mnoha koupajícími nese přímé zdravotní ohrožení.

Buďte při provozu koupacího sudu opravdu pečliví. Nehazardujte s Vašim zdravím a se zdravím ostatních koupajících. 

Bublinky? Ano, s předehřevem vzduchu. 

Každá z mnoha miliónů bublinek nese teplotu okolního vzduchu, která je vždy o dost nižší, než teplota vody v sudu. V důsledku si vodu, ve které se chystáme relaxovat, vychladíme během několika minut. 

Jedná se o efekt, který se v průmyslu používá ke chlazení kalících kapalin.....

Ne každé bublinky jsou hydromasáž, vířivka nebo perlička. Příslušné předpisy přesně definují, jaké parametry mají mít trysky, průtoky, poměr vody a vzduchu, atd. Jestli se chceme bavit o bublinkách v souvislosti s hydroterapií, tak se určitě nejedná o komponenty hodící se spíše k provzdušňování zahradních jezírek tzn. nedostatečný vzduchový kompresor a dirkovaná hadice. Tak to opravdu nefunguje.

Používání koupacího sudu v zimě

Stejně jako v létě, je třeba dbát především na zdravotní nezávadnost vody v Koupacím sudu.

V období, kdy teplota klesá k bodu mrazu nastavte častější spínání čerpadla filtrace. Ledová krusta do cca 4 cm není na závadu. Při déle trvajících mrazech, kdy teplota ani přes den nevystoupí nad bod mrazu, vodu z Koupacího sudu a filtračního zařízení vypusťte. 

Zakrytí koupacího sudu 

Zakrytí se doporučuje z důvodů:

 • rychlejší ohřev vody
 • pomalejší vychladnutí vody
 • omezení kontaminace vody spadem nečistot
 • degradace vody a vnitřních částí vlivem UV záření

JAK? Máme odzkoušené různé varianty:

PLOVOUCÍ TERMOKRYT, tzv. kontaktní zakrytí hladiny případně v kombinaci s plachtou, se osvědčil nejlépe. Plovoucí termokryt funguje spolehlivě bez ohledu na výšku hladiny, omezuje odpar vody na minimum a je nejúčinnější z hlediska tepelných ztrát (změřeno a ověřeno Vývoj a certifikace).

VÍKO ze dřeva, nebo plastu se neosvědčilo z důvodu nadměrné tvorby vlhkosti v prostoru mezi hladinou ohřáté vody a víkem. Vlhkost ve formě kondenzátu ulpívá na stěnách víka, lemu, ochranném roštu kamen i na ostatních částech a dochází k tvorbě plísní, které kontaminují prostředí pro koupaní a jsou zdravotně velmi nebezpečné.

ERGONOMIE

Další měřítko pro posouzení užitných vlastností koupacích sudů v provedení nerez, je ergonomie.  Pod tím pojmem spatřujeme přívětivost celého zařízení vůči uživateli. To obnáší například pohodlí při sezení, výhled z koupacího sudu do okolí a opačně, mimimalizace rizika zranitelnosti při koupání (např. vyčnívající komponenty, podpěry laviček).

Dále snadnost údržby. Zde má velký vliv vhodná konstrukce bez zbytečných neudržovatelných zákoutí, spár a nevhodných tvarů, jednoduše vyjímatelný ochranný rošt kamen. Snadné topení v kamnech a vybírání popele vhodnou lopatkou.

CENA A CENOVÁ POLITIKA

 • Řídíme se krédem " NEPRODÁVAT ZA KAŽDOU CENU ! "
 • Originální koupací sudy se neprodávají přes obchodní zástupce, hobby markety nebo E-shopy.
 • Prodáváme konečnému zákazníkovi, se kterým máme osobní kontakt. Ten od nás získá potřebné informace před koupí koupacího sudu. Občas se stane, že zákazníkovi nákup rozmluvíme, když podle našich zkušeností zjistíme, že koupací sud pro něho není to pravé, co by mělo dlouhodobě plnit jeho přání a očekávání.
 • Nechceme po éře laciných bleděmodrých plastových kelímků, nazývaných často nadneseně bazény, kterými si lidé zhyzdili jinak vkusnou zahradu, nastartovat novou "módu" laciných polofunkčních pomníčků, nazývaných stejně nadneseně koupacími sudy. Ve vyspělých zemích skandinávie už k této zkušenosti také dospěli. Následkem je omezená poptávka po dřevěných sudech a množství laciných, nekvalitních produktů putujících evropou. Překupníci se je snaží umístit coby "novinku" do zemí východního bloku. Od této formy zacházení se zákazníkem se naše firma distancuje.
 • Slevy? Ne, u nás se žádné akční slevy nekonají. Díky vysoké kvalitě a dobrému plánování nemáme problém s odbytem, proto se nepotřebujeme podbízet slevou. Nechceme být nefér k těm zákazníkům, kteří si koupací sud koupili za plnou cenu a za pár měsíců by zjistili, že je sleva, nebo akce.

Některá pozitiva spojená s koupáním venku v koupacím sudu

 • Příjemné v letním i zimním období.
 • Uvolnění pro svaly a klouby.
 • V porovnání se saunováním je lepší okysličení organismu. Při koupání pobýváme venku na čerstvém vzduchu.
 • Možnost koupání v každém věku.
 • Duševní uvolnění, potlačení stresu.
 • Prokázané pozitivní účinky na náladu, pocity a zdraví/obranyschopnost.
 • Přetrénování, svalová únava po sportu? Minulost …....
 • Neobvyklý způsob pěstování sociální sounáležitosti a vztahů.
 • Nezáleží na počasí. Může být nepředstavitelně špatné a vy se můžete koupat.
 • Můžete se koupat, kdy se Vám zachce. Váš sud je Vám vždy k dispozici.

Známá rizika spojená s koupáním venku v koupacím sudu:

 • Studený vítr může v důsledku vést ke strnutí šíje, krční páteře – bolesti. V koupeli se vždy ponořte až po bradu a vždy používejte čepici, když je zima, nebo větrno. Vybudujte si závětří v blízkosti Vašeho koupacího sudu.
 • Zdravotní problémy způsobené nedostatečnou péčí o čistotu koupacího sudu a vody. Buďte pečliví a důslední a používejte filtraci a některý druh chemického ošetření.
 • Dejte pozor na kouřovod, když obsluhujete kamna. Je to nejteplejší místo z celého koupacího sudu a vy si můžete způsobit nepříjemné popáleniny.
 • Dehydratace organismu a malátnost, jako důsledek nedostatečného příjmu tekutin. Při koupání delším než 1 hodina pijte hodně vody.
 • Nikdy nepoužívejte skleněné nádobí, když se koupete zvolte plast. Vyhnete se nebezpečným střepům na dně a v okolí koupacího sudu. Vyžadujte respektování zmíněného opatření všemi zúčastněnými.
 • Pozor také na uzávěry pivních lahví a na plechovky od nápojů.
 • Na horní lem koupacího sudu nepokládejte svíčky. Mohlo by dojít k úrazu popálením.

NEJVĚTŠÍ RIZIKO, KTERÉ NESE KOUPÁNÍ V KOUPACÍM SUDU JE VZNIK SILNÉHO NÁVYKU.

Tipy jak si můžete ještě zpříjemnit chvíle strávené ve Vašem koupacím sudu:

Koupel sama o sobě může být dostatečně uvolňující aktivita. Promnohé je možnost venkovního koupání dost důležitá. Formy naplnění této podstaty mohou být různé: koupě, pronájem, zapůjčení nebo také návštěva vstřícných přátel, sousedů, kteří koupací sud vlastní.

Rodina
Sám, nebo pohromadě, celá rodina? Často, to bývá náhodný podnět, který rozhodne, jakou společnost si vyberete. Členové Vaší rodiny budou jistě mít také svá přání a nápady ohledně koupání. Plánujte společně, zasvěťte jasné hvězdné noci romantice …

Přátelé
Brzy zjistíte, že také Vaši přátelé ocení koupání venku. Záminek ke společným setkáním končících ve Vašem koupacím sudu, existuje tolik, kolik si jich vymyslíte. Různé sportovní aktivity, grilování, oslava příchodu nového roku, začátek a konec prázdnin, rodinná a státní jubilea …...