Vývoj

Od roku 2004 se zabýváme vývojem a výrobou koupacích sudů. Seriózní vývoj s využitím moderních postupů a zkušebních metodik vnímáme, jako nezbytný pevný základ pro výrobu.

Pravidelně přinášíme novinky, které náš výrobek, koupací sud dále zlepšují a jeho používání a obsluhu činí příjemnější. Při konstrukci koupacích sudů směřujeme k maximální unifikaci. To znamená, že hlavní výrobní řady KS 180N a KS 200N jsou ve svém základu shodné a je možné kombinovat jejich výbavy, dle individuálního přání zákazníka viz. Fakta o sudu.

 

Konstrukční práce, výkresová dokumentace

 

Nápady dostávají konkrétní tvar, rozměr a podobu.

Konstrukční práce, 3D vizualizace

Ověření rozměrové funkce sestav.

 

Výroba prototypu

Kontrola správnosti konstrukce, technologie a výrobních postupů.

 

Ověřovací zkoušky, vyhodnocení

Celý koupací sud, nebo jednotlivé části jsou zkoušeny z hlediska funkčnosti a životnosti. Když tvrdíme, že nabízíme kamna s vyšší účinností, čtyřvrstvé dno, termoizolační kryt, nebo výbavu Polar, máme to podložené výsledky zkoušek.

  • Známe celkové ztráty tepla vysáláním.
  • Víme, jak velikost teplosměnné plochy kamen ovlivní teploty spalin a spotřebu palivového dřeva.
  • Speciální skladba dna má své významné opodstatnění, máme to ověřené.
  • Při vývoji plovoucího izolačního krytu se termografické měření stalo nezbytnou součástí procesu.

Při konstrukci tělesa koupacího sudu jsme si byli vědomi důležitosti stanovit co možná nejpříznivější hodnotu teplotního útlumu a fázového posunu v závislosti na rychlosti ohřevu vody v koupacím sudu, respektivě jejímu vychladání.

Jedná se o difuzně otevřenou konstrukci stěny a dna, kde parozábranu tvoří vodotěsný vnitřní plášť koupacího sudu.

Výpočty stanovené hodnoty prostupu tepla (U) [W/m2K] jsme ověřili měřením. 

Díky poloze a provedení tepelné izolace se obvodové konstrukční (nikoliv obkladové) hranoly nacházejí ve stálých tepelně-vlhkostních podmínkách. To zajišťuje vysokou životnost celé konstrukce.

Dále bylo nutné ověřit, jaký vliv má prostup tepla z "ohřátého" prostoru pod vodou do "chladné" části nerezového vnitřního pláště nad vodní hladinou. Jedná se o velmi důležitou hodnotu, která přímo přispívá k dobrému pocitu tepelné pohody koupajících v oblasti ramen a zad. Potřebovali jsme využít tepelné vodivosti plechu a přitom zbytečně nezvyšovat tepelné ztráty vysáláním do okolního prostoru. Je to jeden z parametrů, který měl vliv na tloušťku použitého plechu tvořícího vnitřní plášť koupacího sudu. Ve výsledku se jedná o zanedbatelnou hodnotu ve vztahu např. k vodní hladině:                                                                                                                                       - plocha vniřního pláště nad hladinou je cca 0,4-0,8m(v závislosti na výšce hladiny vody)                                         - plocha vodní hladiny je 2,5m2/KS 180 a 3,1m2 /KS 200

Tento rozdíl je ve skutečnosti ještě větší s ohledem na fakt, že přes hladinu uteče mnohem více tepla, než přes stěnu.

Abychom mohli nadále zlepšovat oblast vývoje, resp. koupací sud, provádíme diagnostiku termografickou kamerou. Tato měření jsou náročná a vyžadují speciální zařízení - termografickou kameru s příslušenstvím. Také správnost provedení měření a následné vyhodnocení a zpracování příslušného protokolu vyžaduje odborné znalosti. To jsou důvody, proč všechna měření provádíme ve spolupráci s firmou  SYNC zastoupenou architektem MgA. Davidem Markem. www.termografickemerenibudov.cz

Životnost

Pro ověření životnosti a funkčnosti koupacích sudů, nebo jejich komponentů máme nastavena přísná měřítka, podobná metodice vyspělého zkušebnictví v automobilovém průmyslu.

Ve spolupráci s našimi partnery jsou v ubytovacím a relaxačním komplexu sudopark.sk  umístěny 3 koupací sudy a 1 ochlazovací sud. Tam v náročných povětrnostních a provozních podmínkách ověřujeme funkčnost a životnost koupacích sudů nerez v každodenním provozu.

Dále  máme 2 koupací sudy se stálým dohledem, jeden dřevěný vyrobený a provozovaný od roku 2006 a jeden nerez z roku 2007. Jedná se o první vyrobený koupací sud v provedení nerez. Je to ten červený koupací sud ve fotogaleriích a také v článcích Napsali o nás.

V roce 2012 jsme tento koupací sud po pěti letech v provozu demontovali. Chtěli jsme vidět, jak se projevil čas a používání na jednotlivých částech, které jsou ve smontovaném stavu skryty. To je především dno a jeho napojení na obvodové hranoly, jednotlivé vrstvy stěny a dna koupacího sudu. Nikde nebyly zjištěny žádné stopy po hnilobě, plísni nebo jiné závady ani degradace materiálů. Obvodové hranoly a lem byly přebarveny tentokrát na černo. Původní červený odstín, jako i další znaky původu, byly na některých částech ponechány z důvodu případné prokazatelnosti. Zmíněný zkušební koupací sud můžete vidět na našich novějších fotogaleriích a na facebooku.

Příště jej rozebereme veřejně u příležitosti jeho 10. narozenin, to je v roce 2017. Můžete být u toho!

 

Výroba

Finální výrobek připravený pro zákazníka.

 

 

Certifikace

  • Nerezové komponenty

Nerezové komponenty koupacích sudů jsou vyrobeny v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti dle           ISO 9001:2009.

  • Čerpadla - Filtrace

Čerpadla jsou vyráběna dle současných bezpečnostních předpisů a jsou homologována u TÜV PRODUCT SERVICE dle platné evropské normy: EN - 60335-2-41:1996.

Testy uskutečněné na řadě kompaktních čerpadel byly provedeny dle normy: EN - ISO 9906:1999.

Všechny kovové části čerpadla, které přicházejí do kontaktu s vodou jsou vyrobené z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346). Čerpadla jsou vyrobena dle norem CE a mají el. krytí IP-55.

  • Tlakové tvarovky, kohouty a potrubí z PVC

Tlakové tvarovky, kohouty a potrubí z PVC splňují požadavky na výrobky pro styk s pitnou vodou dle:                            Zákona č. 258/200Sb. ochraně veřejného zdraví v platném znění a Vyhlášky MZd č. 409/2005Sb o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

  • Folie

Speciální 3-vrstvá těžká folie použitá na dno koupacího sudu má antimikrobiální vlastnosti a je zkoušena podle fyzikálních a chemických směrnic Spolkového zdravotního úřadu (KSW). Folie je certifikována dle ISO: 9001:2000.